Pädevus

PRAKTIKA- JA PARTNERLUSPÕHINE

RAPOOL pakub kõigis riikides, kus ettevõtte tooteid müüakse, talunikule põhjalikku nõustamist. See hõlmab lisaks laiapõhjalisele ja pädevale praktikapõhisele kohapealsele nõustamisele ka teavitamist põllupäevadel ja erialaüritustel. RAPOOL seisab põllumehe kõrval partnerina.