Kas see on hea lahendus?

Muutlikud ilmastikuolud ja kallinevad sisendhinnad on pannud viljakasvatajaid üha rohkem otsima kulude kärpimise võimalusi, ning nendes tingimustes on mitmed kasvatajad kaalunud võimalust mitte osta sertifitseeritud hübriidrapsi seemet. Kas see on hea lahendus? 

Järgnevalt tutvustaksin “Journal of Agronomy” uuringut mis seda teemat rohkem avab: “Comparison of Certified and Farm-Saved Seed on Yield and Quality Characteristics of Canola”.
Peale 8 aastat uuringuid 3’s eri katses tulid teadlased järeldusele et sordi geneetika mõjutab oluliselt järgmisi saagikuse faktoreid: tärkamise tihedus ja idanevus, tärkamisjärgne areng, küpsus, saagikus, seemnete kaal ja õli sisaldus. Võrreldes omakasvatatud rapsi ja hübriidrapsi selgus et omakasvatud rapsiseemnest külvatud rapsil oli:

‣ 26% vähem taimi, mis jõudsid küpsuseni;
‣ 17% madalam saak;
‣ 5% madalam 100 tera mass;
‣ 1,4% madalam õli sisaldus;
‣ Koristusel 52% rohkem ebaühtlaselt valminud terasid.

Võttes aluseks tulukuse arvutused saame tulemuseks et 17% väiksem saak annab ha kohta 212 € vähem tulu. Aluseks on võetud võrdlus hübriidsordiga,mille saagikus on 3,5 t/ha ja rapsiseemne hind 357 €. Järeldused saab siin igaüks ise teha.