Kaasaegne rapsi sordiaretus keskendub sordi saagile

Parendused klassikalise sordiarenduse ja rapsiseemne sordiaretuse protsessis.

Klassikaline rapsi sordiaretus täieneb kaasaegsete meetodiga. 
Õlirapsi sordiaretus põhineb klassikalisel sordiaretusel.  Nii nagu sordiaretus areneb, võetakse ka rapsi sordiaretuses kasutusele uued meetodid. Biotehnoloogilised meetodid -  mikrospooride kasutamine  ja duubelhaploidid -on lühendanud sordiaretuse protsessi mitmete aastate võrra. Töö, mida varem tehti põllul, toimub nüüd kasvuhoonetes ja laborites. Seeläbi on võimalik toota mitu generatsiooni aastas ja kiirendada soovitud omaduste arengut nagu näiteks kõrge õlisisaldus või paranenud haiguskindlus Stem Cancerile.  Õlirapsi turu kiired muutused sunnivad ka sordiaretajaid kasutama  meetodeid, mis annavad kiiremaid tulemusi.  Kaasaegse aretustehnoloogiaga saab peaaegu ette ennustada kahe erineva rapsitaime ristamise tulemusi. See vähendab aeganõudvat, intentsiivset  ja kulukat aretustööd põllul. Klassikaline valik ja aretustöö tehakse ikka veel katsepõllul  ja on vajalik selleks, et  testida katsesortide praktilist sobivust tootmistingimustes. 

Aretusprotsess muutub selgemaks

Õlirapsi sordiaretusel keskendub Rapool kolmele eesmärgile: saagikus, kvaliteet ja haiguskindlus. Sordiaretuses pole peale õlirapsi taimeliiki, mille osas aretustöö saagi ja kvaliteedi suhtes on andnud paremaid tulemusi. Õlirapsi aretustöö on pikkade traditsioonidega ja on teinud sellest kultuurist tähtsa taimeliigi 

Uute  0- ja  00-õlirapsi sortide kasutuselevõtt on laiendanud õlirapsi kasutusfunktsioone. Rapsist saadud eruukhape on laias maailmas mänginud teisejärgulist rolli, samas on see muutunud puhastusvahendite tähtsaks koostisosaks. Uue  ja kõrge oleiinhappe/madala linoleenhappe (HOLL’i) sisaldusega õlirapsi kasvatamine on tänaseks laienenud 1 millionile hektarile ja see kasvab kuni 10% aastas.  Suurimad rapsiõli tarbijad on biodiisli tööstus ja keemiaettevõtted kelle toodanguks on mitmesugused rasvatooted.  Rapsiõli on vedelik, seda saab pumbata,  teda saab hästi ladustada, ta on kõrge energiasisaldusega. Selliste omadustega vastab ta ideaalselt energiatööstuse nõuetele ja on heaks energialahenduseks tänases mobiilses ja dünaamilises maailmas. 
Rapooli  aretajate jaoks on tähtsad nii sortide erinevad karakteristikud kui ka saagikus. Hübriidseemne tootmine on täielikult optimeeritud ja saagikuse tõus paljalt väetiste ja taimekaitsevahenditega  pole näiteks Saksamaal enam võimalik, sest inimeste teadlikkus taimekaitsevahendite ja väetiste keskkonnamõju osas on kasvanud. Seetõttu on saagikuse tõusu peamiseks faktoriks paranenud geneetika ja sordiaretus. 

Sertifitseeritud seemnete tootmine on kallis ja aeganõudev, seetõttu sertifitseeritud seemnete müük on oluline, kuna suur osa käibest reinvesteeritakse sordiaretusprogrammidesse ja  uurimistöösse. Aretustöö intensiivsus on tähtis pikaajalise arengu komponent, et kindlustada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime pikemas plaanis. 

Hübriidid – õlirapsi sordiaretuse tulevik

Rapooli sordiaretajate fookus ja jõupingutused on keskendunud õlirapsile. Selle sordi spetsialistid juhivad korraga kolme talirapsi aretusprogrammi. Rapooli  õlirapsi sordid katavad olulise osa  tänasest põllumajandusmaastikust. Vabalt tolmevad liigid, MSL hübriidid, OGURA hübriidid, kõrge eruukhappega sordid,  kõrge oleiinhappe ja madala linoleenhappega sordid ja nuutrikindlad sordid- kõik see on osa suurest sordivalikust. Tulevikus keskendub  Rapool-Ring hübriidsortide arendamisele erinevates turusegmentides.  Vabalt tolmlevad sordid pole pikaajalise saagipotentsiaaliga ja nende parim aeg tänasel turul on möödas.  Nad jäävad selgelt alla kolmanda põlvkonna hübriidsortidele. Äärmuslikes ilmastikutingimustes, nagu näiteks põud, võib osadel sortidel selgelt näha heteroosi efekti. Hübriidsordid saavad äärmuslike tingimustega hästi hakkama, sest nende külviaeg on hilisem, haiguskindlus suurem ja neil on oluliselt suurem eluvõime ja ka taastumisvõime. Kõik need on olulised karakteristikud et kindlustada stabiilseid ja püsivaid saake taimekasvatajatele. 

Õlirapsi sordiaretuse lähiaastad toovad endaga kaasa uued stabiilsed kõrge saagi ja õlisisaldusega sordid. Parendused tehakse tänu uutele geenivalikutele  ja  sortide nuutri haiguskindlus suureneb. Läbimurre on toimumas  phoma ja verticilliumi  haiguskindlate sortide aretamisel. Aretustöö üks suund  on ka varasema külviajaga sortide ning varisemiskindlate sortide aretus, mis annab taimekasvatajale rohkem võimalusi nii külvi- kui koristusajal.  Fookus on ka N-efektiivusel ja põuakindlusel. 

Uute hübriidide aretusel  jätkatakse  kõrge eruukhappega sortide ja  HOLLi karakteristikute arendamist.  Lähiaastatel jätkub madalakasvuliste  ja kõrge saagipotentsiaaliga hübriidide aretustöö, Herbitsiidikindlate sortide (Clearfield) aretus põhineb klassikalisel aretustööl, vältides geenimutatsioone ja katsetades  uusi sorte pidevalt tavatingimustes.  Clearfieldi potentsiaal on suurem Ida Euroopas, kus herbitsiidide valik on piiratud.

Maailma õlirapsi nõudlus  on kasvamas ja sellele vastavalt peab kohanema ka õlirapsi kasvatus. Nõudlust rahuldab kindlasti pindala kasv.  Piirkondades kus kasvupind või tingimused on limiteeritud, on peamiseks kasvu teguriks ikkagi saagikuse tõus.  Seetõttu on Rapool-Ringi sordiaretajate eesmärgiks  jätkuvalt õlirapsi stabiilne ja kõrge saagikus.