Eesti põllumees tähistab rapsi sünnipäeva

Tänavu 75 000 hektaril talirapsil on intensiivses külvikorras vahekultuurina juhtiv roll ja see toob ka suurt majanduslikku tulu, tagades Eesti põllumeestele pikaajalise edu. Keerulised kliimatingimused nõuavad aga kasumlikuks tootmiseks tugevat sordipaketti.

Seetõttu testib RAPOOL Baltic igal aastal oma tooteportfelli praktilistes tingimustes koostöös klientidega, keda kutsume „lighthouse farms“ ehk teednäitavad põllumajandusettevõtetted. Talve-eelne areng, talvitumine, lamandumiskindlus ja vastuvõtlikkus mitmete haiguste suhtes kuulub saagistabiilsuse peamiste tegurite hulka, millele tähelepanu pööratakse. Eesti põllumehed rõhutavad taas, et raps võib tähistada oma sünnipäeva edasise saagikuse languseta!

Tuginedes usalduslikule koostööle Sadala Agroga saab RAPOOL Eesti tagasi vaadata pikale ajaloole, mille jooksul on tehtud mitmeid olulisi ja informatiivseid demokatseid. Sadala Agro asub Jõgevamaal Sadalas. Põllumajandusettevõttel on külvikorras 1500 ha rapsi ja 4,0 t/ha saagikusega on saavutatud silmapaistev tase, kuna MARS Bulletin'i viimaste andmete (august 2022) põhjal prognoositakse keskmiseks saagikuseks 2,5 t/ha. Ühine demokatse 2022. aastal hõlmab 28 hübriidi Rapoolilt ja veel ühelt turul oluliselt konkurendilt.

Talirapsi demokatse, mille vegetatsiooniperiood kestis rohkem kui 360 päeva, koristati suurt masinaparki kasutades 4. septembril. Saagikusnäitajad vahemikus 2,6 t/ha kuni 4,5 t/ha rõhutavad suurt varieeruvust, sest piirkondlikud kasvutingimused on väga erinevad (n = 28 hübriidi). Allpool olevad pildid kinnitavad seda veenvalt.
Juhtiv hübriid külma talve ja hilise saagikusega keerulistes tingimustes oli meie hübriid DOMINATOR, mille suhteline saagikus oli 120 %. Sellele järgnesid PARCOURS (119 %), AKILAH (114 %) ja DESPERADO (112 %). Teada-tuntud vastupidavale RAPOOLi geneetikale toetudes saavutasid meie hübriidid keskmiselt +0,5 t/ha suurema saagikuse võrreldes turul oluliste konkurentide testitud hübriididega. Mulla tugevamat mõju võib eirata, kuna MERCEDESt kui standardhübriidi katsetati kaks korda ning see andis tulemustega 4,3 t/ha ja 4,2 t/ha kaks korda stabiilse toodangu.


Kindlasti saab olema meie klientidele võtmeküsimuseks saadav õlisuse protsent, eriti kui me peame silmas, et vegetatsiooniperiood kestab rohkem kui 1 aasta. Jõgevamaal Scanola Baltic laboris tehtud analüüside põhjal saame välja tuua üsna kõrged õlisuse protsendid, mis varieeruvad 44,4 % kuni 48,9 %, olles keskmisena 46,8 %. RAPOOLI tugev sordiportfell tõi keskmisena 47,0 % õlisust, olles 0,6 % kõrgema õlisisaldusega kui konkurentsordi suurim näitaja. Lisaks headele saaginumbritele, avaldasid DOMINATOR ja PARCOURS muljet suurepärase õlisisaldusega, vastavalt 47,6 % ja 47,7 %.
Tavapäraste hübriidide kõrval testiti ka Clearfieldi hübriide. Kaasaegsete Clearfieldi hübriidide rühm saavutas 3,91 t/ha-ga isegi kõrgema tulemuse kui tavalised hübriidid. Tuginedes RAPOOLi Clearfieldi aretusprotsessi jätkuvatele edusammudele, saavutas MATRIX CL 4,26 t/ha-ga sarnase taseme nagu tavapärased juhtivad hübriidid ja +0,4 t/ha-ga selgelt suurema saagikuse võrreldes meie portfelli standardsete Clearfieldi hübriididega.
Sadala Agroga läbiviidud 2022. aasta demokatse rõhutab veel kord selliste katsete mõttekust praktilistes tingimustes. Erinevate sortide käitumise kõrval kinnitavad RAPOOLi tulemused rapsi saagikuse stabiilsust isegi rasketes tingimustes. We know rapeseed.

Allar Kade Rapool – Ring Balti riikide esinduse Eesti piirkonnajuht ja Rene Brand/Rahvusvaheline tootejuht