Rapsiseemnete ja kanoola turu ülevaade

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – Global Oil World – Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Ülemaailmne rapsiturg on hetkel vana saagi tarnetelt üle minemas 2023/24. aasta toodangule. Paremad tootmisväljavaated ja suhteliselt head vana saagi varud hoiavad ELi rapsivarud 2023/24. aastal tõenäoliselt suurena. Sellegipoolest on rapsi ja kanoola üleilmsete ekspordivarude hinnaprognoos ja väljavaated endiselt ebakindlad ning lähinädalatel tuleb jälgida võtmetegureid, milleks on külvamise edenemine ja mullaniiskus Austraalias ja Kanadas.

 

Laialdased märtsi- ja aprillikuised vihmad on enamikes kasvupiirkondades (välja arvatud Põhja-Itaalia ja Hispaania) oluliselt parandanud rapsi niiskusevarusid, mis loob 2023. aastal eeldused ELi toodangu suurenemiseks umbes 0,5 miljoni tonni võrra kuni 19,8 miljoni tonnini. 2022. aastal saavutatud kõrge saagikus ja 2021/22 hooajal tõusnud maailmaturuhinnad ajendasid ELi põllumajandustootjaid eelmisel aastal talirapsi külvi veelgi laiendama, mis võib käesoleval aastal koristuspindala suurendada 6,0 miljoni hektarini, ehk 0,13 miljonit hektarit rohkem kui mullu ja umbes 0,4 miljonit hektarit või 8% rohkem kui viimase viie aasta keskmine. 
Saksamaa rapsitoodang suureneb oodatavalt umbes 0,2 miljoni tonni võrra ja saavutab 2023. aastal 7 aasta kõrgeima taseme (4,5 miljonit tonni), eeldusel, et pindala suureneb 8%, kuid keskmine saagikus veidi langeb kuni 3,85 t/ha-ni (võrdluseks mullune 3,95 t/ha ja viie aasta keskmine saagikus 3,49 t/ha). 
Prantsusmaa toodanguks prognoositakse 4,6 miljonit tonni (võrreldes eelmise aasta 4,5 miljoni tonniga), eeldades samuti suuremat pindala ja keskmise saagikuse langust võrreldes eelmise aasta erakordselt kõrge tasemega. Kasvu on oodata ka Rumeenias, Ungaris, Tšehhi Vabariigis ja Baltimaades, kuid Hispaanis rapsitootmine väheneb. 
WP statistika ELi rapsitootmine. Pindala ja saagikus.
Arvatakse, et Kanada põllumajandustootjad eelistavad sel kevadel teravilja ja õlitaimede külvamist kaunviljade, nt läätsede või herneste arvelt. Kanada statistikaamet on oma külvamiskavatsuste aruandes märkinud käesoleva aasta nisupindalaks uue kõrge taseme, samas kui kanoola külvipindala suureneb ennustuste kohaselt alla 0,1 miljoni hektari võrra 8,74 miljoni hektarini. Esialgsetesse hinnangutesse tuleb siiski ettevaatlikult suhtuda, sest need põhinevad põllumajandustootjatele saadetud küsitlusel. Tegelik kanoola istutamine Kanadas ületas 2022. aastal planeeritut 0,2 miljoni hektari võrra. Viimaste OIL WORLDi prognooside kohaselt külvatakse Kanadas sel aastal 8,83 miljonit hektarit kanoolat, luues 2023/24. aastal eeldused kanoolasaagi edasiseks kasvuks 20,1 miljoni tonnini, mis on viie aasta kõrgeim näitaja. 
Peamiste seemneõlide suured tootmis- ja ekspordivarud vastasid teatud määral hiljutisele tagasihoidlikule nõudlusele, mis oli tingitud suurte varude kogunemisest viimaste kuude jooksul. Aprillis langesid Rotterdamis rapsiõli hinnad vaid 1000 USA dollarini, jäädes alla 2022. aasta detsembri 1229 dollarile ning oluliselt alla aasta varasemale 2223 dollarile. Eelkõige on pettumust valmistanud ELi biodiislikütuse tootjate nõudlus selle aasta esimese nelja kuu jooksul. Pärast käesoleval aastal palmiõlipõhiste biokütuste kasutamise järkjärgulist lõpetamist peamistes ELi liikmesriikides ootas enamik turuosalisi rapsiõli kasutamise märkimisväärset suurenemist, et saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid. Hiinast imporditud kõrgtehnoloogilise biokütuse mahukas import vähendas aga nõudlust kodumaal toodetud tavapäraste biokütuste järele. Juulis/detsembris 2023 on rapsiõli nõudluse väljavaated ELi rapsihinna peamiseks määravaks teguriks. 
Taimeõli hindu võib toetada lähikuudel tootmise kasvu aeglustumine ning märkimisväärne tarbimise kasv peamistes biodiislit tootvates riikides, aga ka toiduainete sektoris. El Niño ilmastikunähtuste oht ja võimalikud tagajärjed palmi- ja lauriinõli tootmisele aastatel 2023/24 mõjutavad tõenäoliselt nii tarbijate ostupoliitikat kui ka hindu eelseisvatel kuudel.


2. mai 2023 

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)