Rapsiseemnete ja kanoola turu ülevaade

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – Global Oil World – Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Uue saagi optimistlikud väljavaated toetavad rapsihindu. Märkimisväärne vähenemine ELi rapsivarudes ja Austraalia kanoola ekspordi eeldatav oluline vähenemine sunnib ELi pressijaid 2024/2025. aasta tarneteks rohkem Kanada kanoolat ostma. Euroopa uue rapsisaagi hind ületas 23. mail MATIFis 500 euro piiri ja jäi novembri positsioonil 502,75 eurosele tasemele. Euro tugevus USA dollari suhtes tõstis ELi rapsihinna 545 USA dollarini, ehk kolme nädala jooksul toimus 8% tõus, mis on kõrgeim tase alates 2023. aasta juulist.

 
Maailma rapsi ja kanoola ekspordivarude prognoositav vähenemine 2024/2025. aastal ning kasvav sõltuvus Kanada kanoolast nõuab impordi tagamiseks Euroopas täiendavat hinna sõltumatust. Euroopa rapsi hinnad saavutasid 23. mai lõpu seisuga võrreldes Kanada kanoola hinnaga 38 USA dollari suuruse hinnatõusu, mis on kõrgem, kui kuu aega tagasi olnud hinnatase 16 dollarit, kuid impordikulude katmiseks jääb sellest siiski väheks. 
Rapsiseemnete import ELis peab juulis/juunis 2024/2025 suurenema hinnanguliselt 6,9 miljoni tonnini, et leevendada kodumaiste varude olulist vähenemist. See on võrreldav 5,7–5,8 tonni saabumisega, mis praegust hooaega soodustab. Ukraina ja Austraalia eksporditav ülejääk, mis annab kokku 6,0 miljonit tonni ehk 88% 2022/2023. aasta kogutoodangust, on järgmisel hooajal palju väiksem, sundides Euroopa pressijaid rohkem Kanada kanoolat ostma.
Austraalia kanoola tarned vähenevad tõenäoliselt umbes 1,0 miljoni tonni võrra, mis on 2024/2025. aastal hinnanguliselt 5,4 miljoni tonniga nelja aasta madalaim tase. Kuivus on väidetavalt Lääne-Austraalias külvi negatiivselt mõjutanud ning see on esialgsetest prognoosidest väiksem. Aastatel 2024/2025 vähendab varusid vana saagi vähesus oktoobri alguses. OIL WORLDi viimaste hinnangute kohaselt on ka Ukraina ekspordivarud aastatel 2024/2025 väiksemad. Vähesem istutamine ja teist hooaega järjest madalamate sisendite tõttu madalama saagikuse oht vähendab eksporditavat ülejääki tõenäoliselt umbes 0,3 miljoni tonni võrra. 
Hiljutised vihmad on oluliselt parandanud Kanada kanoola tootmise väljavaateid. Tänavune saak ulatub eeldatavasti umbes 20,3 miljoni tonnini (võrreldes 2023. aasta 18,3 miljoni tonniga), mistõttu järgmisel hooajal võib müük oluliselt suureneda. Kanada praegused väljavaated tootmise vallas on maailmaturu seisukohalt küll lootustandvad, kuid otsustav tegur, mida lähikuudel jälgida, on põllumajandustootjate müük, sest Kanada kanoola ülemaailmse impordinõudluse elavdamiseks on vajalik hinna suhteline kohendamine.
Viimasel kahel hooajal maailmaturul registreeritud taimeõlide ülejääk on 2023/2024. aastal vähenemas. Oil WORLD eeldab, et tarned vähenevad 2024. aasta aprillis/septembris, kuna kaheksa õli tootmine maailmas kasvab prognooside kohaselt võrreldes 2023/2024 oktoobri/märtsi 3,2 miljoni tonni asemel ainult 2,1 miljoni tonni võrra. Rotterdamis tõusis 23. mail rapsiõli hind üle 1100 USA dollari. See on viimase kahe nädala jooksul 5% tõus ja viimase 10 kuu kõrgeim tase. Hooajaliselt vähenev rapsi pressimine ja järgmise hooaja tarnete võimalik vähenemine mõjutavad juba praegu turu hoiakuid ja lähipiirkonna hindu. 
 

27. mai 2024

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)