Võimalus minimaalsete kuludega rapsi kasvatamiseks

  • Atraktiivne sordipakett madala harimisintensiivsusega lähenemiseks (elujõulisus, taimetervis, lämmastikutõhusus, lamandumiskindlus);
  • Ametlikes Baltimaade sordikatsetes tõestatud stabiilne saagikus rasketes kasvutingimustes;
  • Vähene vajadus taimekasvu reguleerimise järele rõhutab madalate sisenditega taimekasvatuse võimalust.

METROPOL on võimsate emaliinide kombinatsioonist loodud hübriid, mis sobib suurepäraselt Balti riikide rasketesse kasvutingimustesse. METROPOL näitas võrreldes standardsortidega 16-st katsekohast 14-s 13%-list saagikuse kasvu. METROPOL annab põllumajandustootjatele lisakasumit tänu kõrgele lämmastikutõhususele ja vähesele taimekasvu reguleerimise vajadusele isegi ekstensiivse taimekasvatuse korral. Viimase kahe ametliku kat- seaasta jooksul Balti riikides (2021 ja 2022) saavutas METROPOL 115%-lise suhtelise saagikuse asukohtades, kus saagikuse tase oli alla 4 t/ha, ja näitas oma usaldusväärsust stressirohketes tingimustes. Toetudes tugeva kasvu, talvitumiskindluse, lämmastikutõhususe, taimetervise ja lamandumiskindluse paketile, pakub METROPOL usaldusväärselt stabiilset saagikust ning suurt kasumlikkust.

Agronoomiline iseloomustus