DOMINATOR -

Baltikumi juhtiv tase saagikuses

  • Erakordne taimetervis, mis põhineb resistentsusel naeri kollaviiruse (TuYV) vastu ja RlmS geenil;
  • Tõestatud lämmastikutõhusus paindlikuks väetamiseks;
  • „Püsi roheline“ omadus kõrge stressitaluvuse tagamiseks kevadel.

DOMINATOR kuulub Ida-Euroopas juba mitu aastat RAPOOLi juhtivate hübriidide hulka. DOMINATOR seab tänu aretuse edusammudele taimetervisele uue taseme, mis põhineb tõhusal vastupanul eriti hiliste haiguste, nagu valgemädanik või vertitsilloos, vastu. Varrele iseloomulik „püsi roheline“ omadus tagab kõrge stressitaluvuse, mis on keerulistes tingimustes stabiilse saagikuse alus. Ametlikud POP SPZO katsed Tšehhi Vabariigis toovad selle selgelt esile, sest DOMINATOR on siin 2 aasta jooksul kasvukohtades näidanud 9%-lise saagikuse kasvuga < 4 t/ha saagipotentsiaali.
Edasimüüja: Linas Agro

Agronoomiline iseloomustus

Saagi Potentsiaal

Saagikus

Madal
Kõrge

Õli sisaldus

Madal
Kõrge

Saagi Stabiilsus

Külmakindlus

Madal
Kõrge

Video


DOMINATOR kuulub kliimastressi taluvate võimsate RAPOOLi hübriidide rühma, millel on vajalik resistentsus naeri kollaviiruse (TuYV) ja fomoosi vastu.