BATIS -

Varajane ja stabiilne

  • Keskvarajane kõrge saagikuse ja õlisisaldusega hübriid;
  • Hea kohanemisvõime erinevates kasvutingimustes tagab kõrge saagikuse stabiilsuse ja kasumlikkuse;
  • Kõrge lämmastikutõhusus lubab paindlikku taimekasvatust.

BATIS on viimastel aastatel saavutanud Kirde-Euroopas märkimisväärse turuosa tänu mitmekesisele kohanemisvõimele erinevates muldades ning kliima- ja kasvutingimustes. Jõulise kasvu, talvekindluse, keskvarajase taastumise ja kõrge lämmastikusisalduse tulemuseks on kõrge saagikus ning õlisisaldus. BATIS kinnitas ka suurt paindlikkust mitmetes ametlikes tehnoloogiakatsetes, mis toovad esile sordi kasumlikkuse isegi keerulistes tingimustes.
Edasimüüja: Scandagra

Agronoomiline iseloomustus