Kanoola järgi on suurem nõudlus kui kunagi varem

Kanoola traditsioonilise toiduaineturu kõrval on Kanadas jõudsalt arenemas taastuvkütuste turg. Nõudlus muuta kanoolaõli vähese süsinikdioksiidiheitega kütuseks kasvab nii Kanada äärealadel kui ka kogu Kanadas. Kanada vajab rohkem kanoolat, et täielikult ära kasutada uut pressimise nõudlust ja seemnete eksporti. Kanada Õliseemnete Töötlejate Assotsiatsiooni (COPA) tegevdirektor Chris Vervaet ütleb, et praegune 1,8 miljoni tonni suurune kanoolaseemnete nõudlus biokütuse tarvis kasvab 2030. aastaks neljakordseks ehk 6,5 miljoni tonnini. Kanada biokütusevajadus, mis on umbes miljard liitrit aastas, võib 2030. aastaks rohkem kui kahekordistuda ning jõuda 2,5 miljardi liitrini. See on Kanada põllumajandustootjate jaoks suur võimalus.