Suur-maakirbu tõrje

Põllumajanduse ja Aianduse Arendusnõukogu (ADHB), mis esindab Ühendkuningriigi põllumajandustootjaid, kasvatajaid ning teisi tarneahelas osalejaid, on koos paari tööstusvaldkonna partneriga tellinud projekti suur-maakirbu bioloogia paremini mõistmiseks. Kolm erinevat katset näitasid paljulubavat kontrolli suur-maakirbu üle: külvikuupäeva valik, kaasnevate põllukultuuride kasvatamine ja lagunemist soodustava aine külvipeenrasse viimine.