Võrdlusuuring – mõjus vahend kulutõhususe suurendamiseks?

Selleks, et oma tootmisandmeid teiste põllumajandustootjatega võrrelda, lõi briti organisatsioon AHDB tööriista nimega Farmbench. Hiljutine rapsitootmise analüüs Ühendkuningriigis näitas, et 25% suurimatest rapsikasvatajatest olid madalamad taimekaitse, väetiste ja püsikulud. Nimetatud põllumajandustootjad kasutasid 17% vähem mitteorgaanilist väetist kui suuremate kuludega põllumajandustootjad ning neil olid 18% väiksemad rapsi taimekaitsekulud. Peamine näitaja, mis viitab parimate marginaalide kasulikkusele, on aga tööjõukulud, sest 25% suurimatest põllumajandustootjatest on täiskohaga töötaja kohta 286 hektarit maad, 25% väiksema käibega ettevõtetest aga 190 hektarit maad täiskohaga töötaja kohta.