log

Raps on surve all, kuid jääb siiski Ungari parimaks õlikultuuriks

Ungari Põllumajandusökonoomika Instituudi Mittetulundusühingu OÜ (AKI) aastased tasuvusnäitajad (AKI) toovad väga hästi esile põldudel esinevad tootmistingimuste raskused. Ehkki madalama saagikuse tõttu aastatel 2018/2019 huvi rapsi vastu natuke vähenes, on see võrreldes nisu, maisi, päevalille ja sojaga siiski väga atraktiivne. Analüüsitud ajavahemikul 2015 – 2019 on rapsi keskmine tulu hooaja kohta 208 €/ha (ilma toetusteta), mis annab rapsile maisi (228 €/ha) järel teise koha. Võrreldes päevalillega on rapsi tulu hektari kohta 47 € võrra suurem, mis rõhutab taas rapsi kui kõige väärtuslikuma õlikultuuri positsiooni.