Selge suund suuremale kliimakaitsele liikluses – UFOP tervitab kasvuhoonegaaside kvoodi edasise arendamise otsust

Saksamaa Bundestag otsustas suurendada kütuste kasvuhoonegaaside (KHG) vähendamise kohustust. Seadus näeb 2022. aastal ette stabiilset tõusu praeguselt 6%-lt 7%-ni ja 2030. aastal 25%-ni. UFOP on korduvalt nõudnud ambitsioonikamat kasvuhoonegaaside kvootide reguleerimist. Eesmärk oli aidata kohalikul põllumajandusel ja biokütusetööstusel keskpikas perspektiivis usaldusväärsemalt planeerida ja samal ajal võimaldada tehnoloogiale avatud lähenemisviisi abil turule tuua uusi võimalusi, nagu jääkidest toodetud biokütused, sünteetilised kütused ja vesinik. Kliimakaitse aeg on otsa saamas – seetõttu keskendutakse kvoodi suurendamisel sõidukite kütusepaakidele, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Seadusandlik resolutsioon annab seega signaali ka raskeveokite suurema lisandite sisaldusega biodiislikütuse ja sõiduautode bioetanooli heakskiitmiseks.