Rapsiseeme on jätkuvalt murelaps

Iga-aastane konsultatsioonikeskuse Andersons Centre ja iseseisvate põllumajanduskultuuride konsultantide ühingu (AICC) korraldatud varajase uuringuga (Early Bird Survey, EBS) hinnatakse igal aastal pärast talve saagikuse arenguid riigis. Praegused talirapsi alad vähenevad talviste karmide kasvutingimuste tõttu 38 kha ulatuses, peamiselt märja sügise ja suur-maakirbu intensiivse pealetungi tõttu. 2020. aastal koristatakse prognooside kohaselt saaki kõigest 361 000 ha suuruselt pindalalt.