log

Kevadine rapsiseeme – uus ahvatlev võimalus külvikordade jaoks 2021. aastal

Maailmaturul toimunud taimeõli hinnarallile tuginedes saavutas ka raps viimastel nädalatel ELi mitmeaastase rekordi ning prognoosid 2021. aasta saagikoristuseks kinnitavad taas jõulisi väljavaateid. See lööb traditsioonilise külvikorra uppi, sest pakub kevadise rapsi näol uut potentsiaalset kandidaati teravilja tihedaks külvikorraks. Sarah Hawthorne (DSV aretaja) rõhutab saagi toitmise erinevusi, kuna „kevadel külvatud raps saab rohkem kasu looduslikust lämmastiku liikuvusest mullas, sest kõige suurem nõudlus on hooaja hilisemas etapis, kui muld on soojem ja aktiivsem”. Juba 1970. aastate algusest aretasid RAPOOLi aretajad uusi põllukultuuride sorte nagu laiahaardelise biootilise ja abiootilise stressitaluvusega MENTHAL, mis oli esimene kevadkülvi jaoks mõeldud nuutrikindel hübriid Euroopas.