Rapsisaagi ja toodangu prognoosid Saksamaal on paranenud

Viimaste Saksamaa (DRV) saagiprognooside kohaselt tuleb selle aasta talirapsi saak, kasvupind ja toodang varem prognoositust suurem. Prognoositav riiklik keskmine peaks tulema 3,54 t/ha, mis on eelmise aastaga võrreldes 7% rohkem. Praeguse RAPOOLi saagikoristuse uuringu kohaselt, milles on tänaseks osalenud 290 põllumeest, saavutati RAPOOLi sortide puhul lausa 4,2 t/ha suurune keskmine saak, mis on eelmise aastaga võrreldes teretulnud kasv. Lisaks ütles ligikaudu 80% neist, et RAPOOLi sordid ei lamandunud üldse ning on väga stabiilsed. Enam kui 70% vastanutest kinnitas ka seda, et RAPOOLi sorte on kerge või lausa väga kerge purustada.