Rapsi tarne on endiselt surve all

Endise ELi 28 liikmesriigi kõigest 17,1 miljoni tonnise rapsitootmise (nii tali- kui ka kevadrapsi) 2020. aasta saagikuse prognoosi kohaselt toetuvad kodumaised õlipressijad endiselt märkimisväärsel määral rapsi impordile. Saagikus kasvab hästiarenenud rapsi väliskuju põhjal veidi Saksamaal, Prantsusmaal ja Rumeenias. Suuremat tootlikkuse kasvu pärsivad madalamad hinnangud Taani, Rootsi ja Läti saagikusele, kus karmid kasvutingimused jätavad rapsiväljad pärast talve kehvemasse seisu.