Saksamaa

Saksamaa

Uus 360° virtuaaltuur

RAPOOL võttis sellel hooajal kasutusele uue virtuaalse tööriista: see on uus „RAPOOL Rapsfenster“. See mugav võimalus annab 360° ülevaate RAPOOLi tootmistehnoloogia valdkondadest 2020. aastal ja annab infot uusimate RAPOOLi tootevaliku hübriidide kohta ja konkreetsete teemade kohta, nagu seemnete käsitsemine, vastupidavus põuale või lämmastikutõhusus. Lämmastiku tõhususe teemal näitab RAPOOL mitmeaastaste katsete kaudu, et viimase 45 aasta jooksul on talirapsi sordiaretuse edusammud suurendanud igal aastal saagikuse mahtu ligikaudu 0,42 ts/ha ning veelgi enam, aidanud kaasa lämmastikutõhususe suurendamisele. Kui talirapsi sort registreerimisaastast 1970 (Diamant) vajab 5,6 kg N/ts, nõuavad tänapäeva sordid vaid 3,1 kg N/ts. RAPOOLi tootevaliku uusimad tippsordid näitavad vähese intensiivsuse juures veelgi suuremat lämmastikutõhusust.

Allikas: Rapsfenster https://rapool-rapsfenster.de/ Stickstoff-Effizienz https://www.rapool.de/index.cfm/nav/178/article/4839.html, 24.07.2020
EU-27

EU-27

Taas suurendab ELi väiksem rapsi tootmine nõudlust impordi järele

Strategie Grains muutis ELi rapsitootmise andmeid, vähendades numbrit 16,5 miljoni tonnini (sh Ühendkuningriik). Seega on käesoleva aasta tootmine jällegi eelmise aasta omast väiksem. Juunis saabus vihm väga suurtele Lääne- ja Kagu-Euroopa aladele liiga hilja. Ainult Põhja-Euroopas sai raps vihmalt abi ja on tänu sellele heas seisundis. Seega tõuseb eeldatav impordimaht hooajal 2020/21 uue rekordini, mis on 6,2 miljonit tonni. Eelmise majandusaasta peamine tarnija oli Ukraina 2,9 miljoni tonniga (+ 32% võrreldes eelmise aastaga), kuid ka import Kanadast suurenes neli korda, 1,8 miljoni tonnini. Seevastu Austraalia eksportis eelmise aasta väiksema rapsitootmise tõttu Euroopasse oluliselt vähem (–30%).

Allikas: https://www.agriculture.com/markets/newswire/strategie-grains-cuts-eu-rapeseed-crop-forecast-again https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/pflanze/rapsimporte-der-eu-28-auf-rekordhoehe_article1594219903.html, 24.07.2020
Šveits

Šveits

Suurenev nõudlus rapsiõli järele

Šveitsis suureneb nõudlus rapsiõli järele, kuna toidutöötlejad lähevad järjest rohkem üle palmiõli kasutamiselt rapsiõli kasutamisele. 2021. aasta saagist on Swiss Grain Producers Association (SGPV) suutnud eraldada soovitud kogused kõigile rapsitootjatele ja otsib isegi tootjaid juurde, et saavutada vajalik kogus 106 000 t rapsi. Eraldatavat päevalillede kogust on jällegi veidi suurendatud: 13 000 tonnini võrreldes eelmise aastaga. Sojaubade tootmise puhul võimaldavad töötlejatega sõlmitud lepingud müüa stabiilset kogust 6150 t kariloomade sööda sektorisse.

Allikas: https://www.schweizerbauer.ch/markt--preise/marktmeldungen/raps-und-soja-produzenten-gesucht-58034.html, 24.07.2020
Ukraina

Ukraina

Uued õlirapsi sordid, mille vastupidavus põuale on parem kui talinisul

Lõuna-Ukraina Musta mere piirkonnas oli õlirapsil võimalus demonstreerida sel aastal oma vastupidavust põuale, kuna 2020. aasta jaanuarist saadik sadas kõigest 90 mm vihma.

Nende tingimuste tõttu ikaldusid peaaegu kõik selle piirkonna nisupõllud, mida ei tasunudki koristada, samas kui parimad õlirapsi sordid suutsid tänu sügavatele juurtele anda saaki kuni 2 t/ha. Eriti Rapooli uus TuYV sortidega Dynamic, Dominator, Ludger ja Smaragd, andis põllumeestele neis äärmuslikes tingimustes parimaid tulemusi.

Allikas: Deutsche Saatveredelung AG, 22.07.2020
Slovakkia

Slovakkia

Uus saagirekord SPZO asukohas Sokolces

Kagu-Euroopas on rapsi koristamine juba alanud. Sokolces, kus toimuvad ametlikud SPZO katsed Slovakkias, saadi talirapsi saagiks ootamatult tubli tulemus, keskmiselt 6 t/ha. See tulemus ületab praktikal põhineva eeldatava saagikustaseme Slovakkias rohkem kui kahekordselt ja tõestab uute hübriidide suure saagikuse potentsiaali. Uued kandidaadid paistavad silma suure abiootilise koormustaluvuse ja rahuldava saagi stabiilsuse poolest.

Allikas: RAPOOL Slovakkia, 22.07.2020
Ukraina

Ukraina

Putukatõrjevahendite keelamine ELis vähendab Ukrainas tootmist

Ukraina rapsi eksport hooajal 2019/20 saavutas uue rekordi. Tänu Ukraina suurele toodangule suurenes eksport eelmise aastaga võrreldes 18% võrra 2,89 miljoni tonnini, millest 2,74 miljonit tonni eksporditi Euroopa Liitu. Kuid 2020. aasta veebruaris jõustunud ELi seadusemuudatuse tõttu võib Ukraina hooajal 2020/21 rapsi eksporti vähendada. Kahe putukatõrjevahendi, kloorpürifossi ja kloorpürifoss-metüüli, keelamine ELis võimaldab importida ainult tooteid, mille puhul nende maksimaalne jääk on 0,01 mg/kg. Raskete kliimatingimuste tõttu viimastel kuudel eeldatakse Ukraina tootmise vähenemist 3 miljoni tonnini, mis vähendab võimalikku eksporti 2,5–2,6 miljoni tonnini. Selle tagajärjel väheneb ELi varustamine veelgi, kuna EL impordib 90% Ukraina rapsist. Peamine probleem Ukrainas on ebapiisav laborianalüüside kättesaadavus, mille abil tuvastada jääkkoguseid koristatud saagis. Seetõttu võib juhtuda, et 1–1,5 miljonit tonni rapsi ei tohi ELi seadusemuudatuste tõttu ELi importida, vaid see võidakse töödelda Ukrainas ja eksportida Hiinasse, mis jällegi drastiliselt ELi varustamise olukorda halvendab.

Allikas: https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraine-201920-rapeseed-exports-hit-new-high https://www.unian.info/economics/ukraine-may-cut-rapeseed-exports-in-2020-over-change-in-eu-legislation-11041628.html, 24.03.2020