Rapsiseemnete ja rapsiõli turu-uudised

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – tuntud ka kui Oil World –  Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide üleilmsete analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Enamik Saksamaa põllumehi on tänavuse rapsiseemnesaagi ja oodatust suurema saagi­kusega üsna rahul. Üleriigiliselt saab 0,95 miljonilt hektarilt toota 3,5 mln tonni (võrreldes 2,8 mln tonnise saagiga 0,86 miljonilt hektarilt aasta varem), andes keskmiseks saagikuseks 3,68 t/ha, mis tähendab kuni 12%list kasvu eelmise aastaga võrreldes ja viie aasta kõrgeimat tulemust.
Rapsiseemne hinnad on olnud sel aastal saagikoristamise ajal suhteliselt kõrged ja põllu­mehed võiksid saada 380–385 eurot tonnist, osaliselt tänu nappidele füüsilistele varudele, mis tegi pressijatel raskeks oma nõudluse rahuldamise. Üheks põhjuseks võib pidada ka Ukraina rapsiseemne Euroopa Liitu eksportimise aeglast käivitumist.
Selle mõjul oodatakse nüüd Saksamaal talirapsi külvamise kasvu 1,00–1,05 miljoni hektarini, mis on kolme aasta kõrgeim, osaliselt ülaltoodu ja osaliselt rotatsiooninõuete tõttu, arvestades, et paljud põllumehed on külvanud kahel või kolmel järjestikusel aastal nisu.

 

Kuid rapsiseemne tootmine vähenes sel aastal järsult Prantsusmaal, Bulgaarias, Rumeenias, Ühendkuningriigis ja Taanis, vähendades Euroopa Liidus (sealhulgas Ühendkuningriik) toodangut 16,8–16,9 miljoni tonnini, mis tähendab kolmandat järjestikust langust 14 aasta madalaimale tasemele.
Rapsiseemne hindu toetatakse tõenäoliselt ka järgmistel kuudel, kuna Euroopa Liidu liikmesriikides on tarnetega kitsas, kasvab impordist sõltuvus ja maailmaturul on vaid piiratud varud. Euroopa Liidus on vaja suurt juurdehindlust, et 1) kindlustada Ukraina ekspordile suur turuosa ja 2) säilitada Kanada kanoola impordimarginaal.
Augusti teises pooles kaubeldi ELi rapsiseemne futuuridega lisakasuga 75–85 USD võrreldes kanoolaga Winnipegis, luues ELi töötlejatele soodsad impordimarginaalid. Ent geneetiliselt muundatud kanoola töötlemine tähendab ELis teatud riske, kuna saadud kanoolaõli võib kasutada üksnes biodiisli tootmises ning õlikoogid tuleb müüa väljaspool geneetiliselt muundamata rapsi tarneahelat, mis tähendab hinnasoodustuste tegemist. Seega peavad rapsiseemnehinnad säilitama Euroopa Liidus märkimisväärse lisatasu, et edendada Kanada kanoola rekordilist importi suurusjärgus 2,0–2,1 mln tonni hooajal 2020/21.
Tootmispuudujääk Euroopa Liidus jätkuvalt kasvab ja perioodil juulist juunini 2020/21 on vaja importida vähemalt 6,2–6,3 miljonit tonni. See on võrreldav eelmisel hooajal imporditud 6,0 mln tonni ja eelneva viie aasta keskmise 3,9 mln tonniga. Oodatakse, et sel hooajal tuleb Ukrainast umbes 2,2–2,3 mln tonni, Kanadast 2,0–2,1 mln tonni ja Austraaliast umbes 1,7–1,8 mln tonni. Meie impordihinnang 6,2–6,3 mln tonni eeldab juba rapsiseemne purustamise jätkuvat langust Euroopa Liidus.
Rapsiseemneõli hinnad on augusti jooksul tõusnud ning tõenäoliselt jäävad keskpikas perspektiivis püsima päevalilleõli ja sojaõli suhtes tavapärasest kõrgema lisatasu juurde. Oodatakse, et kasvab rapsiõli kasutamine biodiisli tootmiseks, peamiselt sesoonsete tegurite mõjul (lähenev sügis ja talv). Prantsusmaal kasvab tarbimine veelgi tänu Prantsusmaa valitsuse värskeimale otsusele anda täiendav 20%line maksusoodustus, mis soosib rapsiõli kasutamist biodiisli lähteainena.
Rapsiseemne ja rapsiõli hindu on viimastel nädalatel toetanud ka taimeõli hindade tõus Euroopas ja maailmaturul. Palmiõli avaldas mõningast kõrvalmõju, mida põhjustas oodatust väiksem maailmatoodang ja palmiõlivarud ning sellest tulenevad kõrgemad hinnad. Maailmaturul kallinesid ka sojaoa ja sojaõli hinnad USA kesk-lääne põua ja impordi kasvu tõttu maailmas.
On vägagi võimalik, et järgmise 1–3 kuu jooksul satuvad palmiõli hinnad teatud surve alla, kui meie prognoosid tootmise ja varude taastumise kohta tõeks lähevad. Sellel võib olla negatiivne kõrvalmõju rapsiseemne ja rapsiõli hindadele Euroopa Liidus. Teised kõikumistegurid, mida tuleb jälgida, on ilm ning õliseemnete ja -toodete tootmine Lõuna-Aafrikas (sojaoad) ning Musta mere piirkonnas (päevalilleseemned) pakkumise poolelt, samuti Indiast, Hiinast ja muudest suurtest tarbivatest riikidest tehtavate ostude ajastus ja ulatus nõudluse poole pealt.

31.08.2020

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)