Rapsiseemnete ja rapsiõli turu-uudised

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – tuntud ka kui Oil World –  Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide üleilmsete analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

2020.03.23

Mineraalõli hindade järsk kukkumine madalaimale tasemele, mida on nähtud peaaegu 20 aasta jooksul, põhjustas viimase kahe nädala jooksul ELis rapsiseemne ja rapsiseemeõli hindade langusspiraali. Kuid me ootame ELi rapsihindade taastumist lähiajal kuni keskpikas perspektiivis, eelkõige uute põllukultuuride puhul, võttes aluseks järgmise stsenaariumi:
Algselt oodatust väiksemas mahus talirapsi külvide järel ja juuni lõpuks eeldatavate eba­tavaliselt väikeste varude tõttu ennustatakse ELi rapsiseemnetarnete vähenemist perioodil 2020/21 veelgi. See nõuab jätkuvat rapsiseemnete ja rapsiõli suures mahus importi. Kuid hiljutine nõrkus ELi rapsiseemne tulevikutehingutes vähendas märkimisväärselt hinnalisa võrreldes rapsiõliga Winnipegis, kärpides Euroopas geneetiliselt muundatud rapsist õli tootmise marginaale.
Koroonaviiruse mõju ELi rapsiseemeõli nõudlusele biodiislis kasutamiseks on peamine pöördetegur, mida jälgida. Kriisi mõjud põllumajandussektorile on osaliselt vastakad. Sellal kui taime­õlid jäävad siiani täielikult energiasektorist tuleneva langustendentsi kõrvalmõju meelevalda, elavnesid õlikoogihinnad selle nädala lõpu poole oodatavate tarnekitsaskohtade tõttu.
Diislikütuse kogukasutuses oodatakse peamistes Euroopa riikides märtsis ja aprillis olulist vähenemist ning arvatavasti rohkemgi, kui on tingitud liikumispiirangutest ja tööstustoodangu kahane­misest. Rapsiseemneõli ja rapsiseemne hindade järsu languse taga 19. märtsini kestnud nädalal vastavalt 10% ja 7% oli biodiisli tootjate nõudluse katkestus. EL-28 riikides toimus viimastel aastatel ligikaudu 57% rapsiseemneõli kasutamisest just biodiisliturul.

 

Taastumine ELi selle aasta rapsiseemne tootmises osutub tõenäoliselt väiksemaks, kui eelnevalt oodati. Sellal kui täiendatud mulla niiskusevarud ennustavad head täiendavaks taastumiseks keskmiste saagikuste osas peamistes tootjariikides (esmajoones Saksamaal), on talirapsi tegelikud külvid osutunud ilmselt esialgsetest hinnangutest väiksemaks, kusjuures suurima allapoole korrigeeri­misega Ühendkuningriigis.
Me peame tõenäoliseks, et rapsi all olev pind isegi kahanes ELis pisut eelmise aasta juba niigi madalalt tasemelt kuni umbes 5,4 mln hektarini (langus 0,1 mln ha). See piirab tõenäoliselt ELi rapsitootmise taastumist sel aastal ainult 0,3 mln tonnini, eeldades juba keskmise saagikuse 4%list kasvu kuni 3,21 t/ha-ni. Oleme oma saagi jaanuarikuist prognoosi vähendanud umbes 0,4 mln tonni võrra kuni 17,29 mln tonnini, jäädes maha viie aasta keskmisest kuni 2018. aastani 4,4 mln tonni võrra ehk 20%.
ELi oodatust madalama rapsitoodangu mõju suurendavad ebatavaliselt madalad varud, mis tuleb kanda üle perioodi 2020/21. Kuid nende hulgas on veel palju ebakindlust:
1) Nõudlus biodiisli järele: Milline on ELis märtsist juunini biodiisli kasutamise võimaliku vähenemise mõju – pärast liikumis­piirangute rakendamist üle kogu Euroopa koroona­viiruse leviku aeglustamiseks – rapsiseemneõli nõudlusele?
2) Rapsiseemnete pressimine: Varem oodatust väiksem nõudlus energiasektorist võib lähinädalatel täiendavalt rapsiseemnete töötlemist kärpida. Me eeldame juba pressimistes langust 0,5 mln tonni võrra jaanuarist juunini 2020 tulenevalt ebatavaliselt piiratud rapsiseemnetarnetest. Siiski võib väiksem nõudlus õli järele, nagu ka logistilised piirangud, mis tulenevad näiteks seemnete ja rapsikoogijahu vedamiseks veokite saadavusest ja/või sunnitud seiskamistest, vähendada lähi­nädalatelt täiendavalt ELis rapsiseemne pressimisi.
3) Kanada rapsiõli importimine: ELi tegelikud Kanada rapsiõli importimised võivad jääda esialgsetest hinnangutest allapoole, arvestades rapsiõli (eranditult geneetiliselt muundatud rapsist) kasutuse piiranguid väljaspool biodiislitööstust. Samuti sai 19. märtsini kestnud nädalal tõsise löögi impordimarginaal, kui ELi rapsi tulevikutehingute lisatasu rapsiõlilt Winnipegis (maikuu positsioonid) kukkus ainult 58 USDni tonni kohta (võrreldes 82 USDga 11. märtsil). Uute põllu­kultuuride osas halvenes märkimisväärselt ka levik, piirates ajutiselt oste saadetisteks juulist juunini 2020/2021.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)