Rapsiseemnete ja kanoola turu ülevaade

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – Global Oil World – Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Oluline muutus rapsi- ja kanoolaõli varudes, kus 2021/22 hooaja teisel poolel maailmas valitsenud tõsisest nappusest sai 2022/23 hooajal rekordiline kogus, põhjustas Euroopa rapsi- ja kanoolaõli hindade languse, mis hoogustus detsembri kolmel esimesel nädalal. 
Rapsiõli hinnad Rotterdamis langesid 20. detsembril vaid 1187 USA dollarini, mis on alates 2021. aasta veebruari algusest madalaim tase, ja jäid alla 2022. aasta oktoobri keskmisele 1370 dollarile ning 2021. aasta detsembri keskmisele 1743 dollarile. Euroopa rapsiõli hinnad olid viimase kuue kuu jooksul teiste taimeõlide hindadega võrreldes suhteliselt nõrgad, muutes veel 2021. aasta detsembris registreeritud märkimisväärse päevalilleõli ja sojaõli hinnalisa hoopis hinnalanguseks. Samuti vähenes Loode-Euroopa toorpalmiõli hinnalisa viimasel ajal vaid 180–190 USA dollarini, mis jääb oluliselt alla 2022. aasta jaanuari/novembri keskmiselt 400 USA dollarile. 

 
Kuid suuremad kodumaised varud ja ELi madal rapsihind on viimastel kuudel ilmselt elavdanud impordinõudlust (peamiselt Norrast). Ajutine Lõuna-Ameerika sojaõli hinna langus ajendas väidetavalt ka Euroopa rapsiõli eksporti Hiinasse. 
Rapsi ja rapsiõli tulevased hinnaväljavaated sõltuvad sellest, kui kiiresti vabanetakse ELis praegusest ülejäägist ning kui suures ulatuses tehakse välisoste ja kasvab eksport. Arvestades, et suurem osa Kanada kanoolaõli ekspordivarudest võidakse müüa USA biokütusetööstusele, on Euroopa rapsiõli ekspordil maailmaturul paremad võimalused. Eeldame, et rapsiõli hind praeguselt madalalt tasemelt taastub.
Biodiisli raamistiku muudatused erinevates ELi liikmesriikides aastaks 2023, sealhulgas palmiõli kui biodiisli lähteaine järkjärguline kaotamine, suurendavad lähikuudel ELi nõudlust rapsiõli järele veelgi.
Rapsi eksport peamistest tarnijariikidest on olnud selgelt tõusuteel. Oktoobris oli tarinmine 0,4 miljoni tonni võrra suurem kui aasta varem ja eeldatakse, et käesoleva aasta novembris ja detsembris suureneb see kokku 1,2–1,4 miljoni tonni võrra, peamiselt tänu Kanadale ning Austraaliale. 
Võrreldes eelmise aastaga on viimasel ajal suurem osa rapsi ja kanoola ekspordi kasvust toimunud Hiina abiga. Kuid ka Euroopa import (peamiselt Ukrainast) on möödunud nädalatel esialgseid ootusi ületanud ning hindadele survet avaldanud. 
Viimaste OIL WORLDi hinnangute kohaselt on Euroopa rapsitoodang 19,5 miljonit tonni (võrreldes 2021. aasta 17,3 miljoni tonniga) ja import juulis/juunis 2022/23 6,0 miljonit tonni (2% rohkem kui aasta varem), mis sillutab teed töötlemise kasvule. 
Pärast juulis/septembris 2022 valitsenud vanade varude nappust ja 0,1 miljoni tonni võrra vähenenud töötlemist on nüüd õli pressimine maailmas hoogustumas ja ületab eeldatavasti oktoobris/detsembris 1,6 miljoni tonni võrra mullust taset. 
Eeldatavasti suureneb see veelgi jaanuaris/märtsis ja 2023. aasta aprillis/juunis, saavutades 2022/23 hooaja teisel poolel rekordilised 35,6 miljonit tonni (võrreldes 31,5 miljoni tonniga 2022. aasta jaanuaris/juunis).

21. detsember 2022

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)