Rapsiseemnete ja rapsiõli turu-uudised

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – tuntud ka kui Oil World –  Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide üleilmsete analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Ebakindel rapsiõli nõudlus ELi biodiisli tootjate seas 2020. aasta oktoobrist detsembrini ja 2021. aasta jaanuarist märtsini tõstab nelja nädala jooksul 8. oktoobrini ELis rapsi hindu, jäädes päevalilleseemnete kompleksist ja sojaubadest maha.
Viimastel aastatel kasutati biodiisli tootmiseks ligikaudu 5,6–5,9 miljonit tonni rapsiõli, mis on 57–59% rapsiõli kasutusest kogu Euroopas. Eriti talvekuudel on vajalik RME suur osakaal, et täita kvaliteediparameetrid madalatel temperatuuridel. Kuid praegu on kaalul rapsiõli nõudluse hooajaline suurenemine, mida mõjutab igapäevaselt kasvav COVID-19-nakkusmäär kogu Euroopas, mis juhul, kui seda varsti kontrolli alla ei saada, võib põhjustada tulevastel nädalatel mitmes riigis vähemalt osalisi sulgemisi.

 

Vastukaaluks on päevalilleseemnete ja -toodete hinnad viimastel nädalatel kõrged olnud, kuna Musta Mere piirkonnas on tootmine jäänud esialgsetest ootustest väiksemaks. See soodustab tõenäoliselt järgmistel kuudel kanoolatöötlemist mitmes olulises importivas riigis. Nädalal kuni 8. oktoobrini jõudis rapsiõli hinnalangus päevalilleõli suhtes 90 USD-ni võrreldes 140–150 USD-ga 2019. aasta oktoobris, mis kajastab turu alustalade hajumist.

Kuid arvestades käesoleva aasta ebapiisavat kodumaist rapsitootmist ja vajadust ELis vähemalt 6,2 miljoni tonni suuruse rapsi- ja kanoolaimpordi järele juunis/juulis 2020/21 on näha, et maailma kasvav nõudlus toetab ELi rapsihindu, et impordimarginaal püsiks järgmistel kuudel atraktiivsena.

Väljavaated aastaks 2021. Talirapsi külv oli sel aastal mitmes ELi riigis oodatust väiksem, pidurdades vähemalt osaliselt edasist taastumist, mida Saksamaa ja Baltikumi puhul oodati. Prantsusmaa esialgsed andmed viitavad veelgi suuremale langusele rapsi kultiveerimisel. Mitmesugused turuosalised on mõista andnud suurusjärku alla 1,0 miljoni hektari võrreldes käesoleval aastal koristatud 1,1 miljoni hektari ja hiljutise tippnäitajaga, mis oli 1,62 miljonit hektarit 2018. aastal. Bulgaarias oli talirapsi külv oktoobri alguses võrreldes aastataguse tasemega 38%.

Ukrainas oodatakse rapsitoodangu edasist langust 2021. aastal. Pinnase vähene niiskusesisaldus lükkas talivilja ja rapsi külvi septembris ning oktoobri alguses märkimisväärselt edasi. On ebatõenäoline, et põllumajandusministri plaan panna 2020. aastal 1,0 miljonit hektarit põllumaad talirapsi alla realiseerub. Kuid ELi suur nõudlus impordi järele toetab hindu ja on stimuleerinud põllumehi külvama rapsi ka soovituslikust kuupäevast hiljem.

12.10.2020

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)