Rapsiseemnete ja kanoola turu ülevaade

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – Global Oil World – Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Euroopa rapsihinnad jätkasid jaanuaris nõrgenemist. OIL WORLDi viimaste hinnangute kohaselt suurendas detsembri lõpus ELi selle hooaja rikkalik 19,1 miljoni tonnine rapsisaak (kasv 1,8 miljonit tonni) ja rekordiline import juulis/detsembris 2022 varusid 11 miljoni tonnini, mis on mitme aasta kõrgeim tase (kasv 2,3 miljonit tonni). 
Erakordses mahus rapsiseemnete saabumise järel Ukrainast juulis/detsembris 2022 suureneb järsult Austraalia kanoola import. Novembris eksporditi Austraaliast EL-i 27 riiki 0,7 miljonit tonni ning detsembris/jaanuaris 2022/23 tarnitakse vähemalt 1,0 miljonit tonni. ELi rapsi- ja kanoolatoodang tõuseb juulis/juunis 2022/23 hinnanguliselt 6,5 miljoni tonnini (aastas kuni 0,6 miljonit tonni rohkem). Peamiselt Ukrainast saabuvad tarned suurenevad eelduste kohaselt 1,1 miljoni tonni võrra, saavutades juulis/detsembris 2022 3,6-3,7 miljoni tonniga uue taseme.

 
Matifi futuuride hinnad (maikuu positsioon) langesid 23. jaanuaril vaid 525,75 eurole, mis on 3. jaanuari lõpu seisuga 12% madalam. USA dollari ekvivalendi tagasilööki leevendas euro hiljutine taastumine USA dollari suhtes. Loode-Euroopas langes rapsi hind jaanuaris keskmiselt vaid 557 euroni, mis on mullusega võrreldes 26% madalamm, ning on alates 2021. aasta juulist madalaim kuu tase. Suur pakkumine mitte ainult ELis, vaid ka Austraalias (tänu käesoleva hooaja rekordilisele kanoolasaagile) survestab lähi- ja keskpikas perspektiivis tõenäoliselt ELi rapsihindu.
Lisaks rapsi- ja kanoolavarude ülemaailmsete väljavaadete halvenemisele mõjutasid ELi turuhoiakuid ka poliitilised avaldused rapsiõli edaspidise kasutamise kohta ELis.
Euroopa rapsiõli on praegu isegi samaväärne Lõuna-Ameerika sojaõliga. Kuigi see elavdab tõenäoliselt rapsiõli impordinõudlust maailmas, tähendab see ka Argentina biodiisli (SME) impordi märkimisväärset vähenemist ELis jaanuaris/märtsis ja tõenäoliselt ka 2023. aasta aprillis/juunis. Palmiõlipõhiste biokütuste kasutamise järkjärgulise lõpetamise tõttu mitmes ELi liikmesriigis suureneb sel aastal märkimisväärselt ELi biodiislikütuse tootjate nõudlus rapsiõli järele.
Saksamaa keskkonnaminister Steffi Lemke tegi ettepaneku lõpetada järk-järgult 2030. aastaks põllukultuuridel põhinevate biokütuste kasutamine ja suurendada selle asemel kasutatud toiduõlist, jäätmetest ning prügist toodetud biokütuste kasutamist. 
Saksamaa biokütuseid käsitlevate õigusaktide nii äärmuslik muutmine mõjutaks oluliselt põllumajandustootjate sissetulekut, tooks kaasa hinnalanguse ning vähendaks rapsi külvamist ja tootmist. See tooks kaasa ka kodumaiste õliseemnete väiksemas mahus pressimise, kodumaise valgupuudujäägi suurenemise ning sojaubade ja sojajahu impordi tõusu.
Saksamaa ei suuda oma CO2-heite vähendamise eesmärke siiski täita, sest kasutatud toiduõli ja muid jäätmeid ei ole piisavalt, et asendada põllukultuuridel põhinevaid biokütuseid, mistõttu biokütuste tootmine ning tarbimine väheneb. 

6. veebruar 2023

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)