Rapsiseemnete ja kanoola turu ülevaade

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – Global Oil World – Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Ülemaailmsed nõudluse ja pakkumise näitajad on muutunud optimistlikumaks. Järsult vähenenud avamisvarud ja vastuolulised tootmisväljavaated peamistes kasvatuspiirkondades hoiavad rapsihindade volatiilsuse lähikuudel tõenäoliselt ebatavaliselt kõrgel. Maailma rapsi- ja kanoolatoodang jääb 2021/22. aastal oodatust madalamaks, Kanada märkimisväärset langust tasakaalustab vaid osaliselt oodatust suurem saak 27 ELi riigis ja Ukrainas ning Austraalia soodsad ilmastikutingimused.

 

Euroopa hindadel on edasine tõusupotentsiaal, kui võtta arvesse, et kanoola futuuride hinnad Winnipegis olid 16. juulile eelneval nädalal 75-90 USA dollariga Matifi hindadest kõrgemad (novembri leping). Selline hinnalisa ei ole jätkusuutlik kahel järgmisel põhjusel:
1) Praeguste hindade ja hinnasuhete juures on ELi pressimistööstuse nõudluse rahuldamine ohus.
2) Mitmed importivad riigid – Araabia Ühendemiraadid, Bangladesh ja isegi Mehhiko või Jaapan – võivad Kanada kanoola asemel osta ELi rapsi (näiteks Rumeeniast või Bulgaariast). See pingestaks Euroopa rapsimajanduse tasakaalu käesoleval hooajal veelgi.
Jätkuv kuumus ja kuivus on väidetavalt põhjustanud Kanada kanoolasaagile juuli kahe esimese nädala jooksul pöördumatuid kahjustusi. Toodang peaks vähenema vähemalt 0,3 miljoni tonni võrra, hoolimata sellest, et külvipindala suureneb aastaga umbes 0,64 miljoni hektari ehk 8% võrra, mis tähendab, et keskmine saagikus langeb 8-10%. Kui ilmastikutingimused ei parane, võib see hinnang osutuda liiga optimistlikuks.
Rapsi saagikus Euroopa Liidu 27 riigis ületab peamistes tootmispiirkondades (välja arvatud Prantsusmaal) esialgseid hinnanguid. Käesoleva hooaja väiksem pindala piirab eeldatavasti 2021. aastal toodangu kasvu 0,3-0,5 miljoni tonnini. Ehkki me suurendasime Saksamaa, Rumeenia, Bulgaaria, Poola ja Baltimaade prognoosi, jääb Tšehhi Vabariigi rapsitoodang ilmselt alla esialgseid ootusi, kuna esimene ametlik saagikuse hinnang näitab, et külvipindala on vähenenud ja saagikus on langenud.
ELi rapsi kogutoodang peaks 2021. aastal hinnanguliselt jõudma 16,9 miljoni tonniga kolme aasta kõrgeimale tasemele ning eeldatav keskmine saagikus suureneb 3% võrra. Ebatavaliselt madalate avamisvarude tõttu on ELi rapsitasakaal siiski suhteliselt kehvas olukorras, mistõttu on vaja jätkata suuremahulist importimist kolmandatest riikidest.
Samuti on Euroopa põllumajandustootjatel võimalik reageerida ülemaailmsele kitsikusele, külvates augustis ja septembris oluliselt rohkem talirapsi järgmise aasta saagi nimel, mis heastaks kolme eelneva aasta järsu languse. Kanada ja Euroopa Liidu kehvad olud tõstavad 2021/22 aastal rapsiõli hindu.

19.07.2021

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)