Rapsiseemnete ja rapsiõli turu-uudised

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – tuntud ka kui Oil World –  Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide üleilmsete analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Nõudluse kahanemine rapsiseemneõli järele vähendab märkimisväärselt ELi rapsiseemne pressimisi, piirates esialgu halvenevate saagiväljavaadete tõususuunalist mõju ELi rapsiseemne hindadele. Oil Worldi värskeimad hinnangud näitavad ELis töötlemise vähenemist vähemalt 0,9 miljoni tonni võrra ehk eelmise aastaga võrreldes enam kui 15% võrra, ainult aprillist juunini 2020 umbes 4,6 mln tonnini, mis on madalaim tase kaheteistkümne aasta jooksul.

Diislikütuse nõudluse järsk vähenemine kärbib rapsiseemneõli kui biodiisli lähteaine vajadust Euroopas. Euroopa pressijad on osaliselt kohandanud oma tootmismahte, suurendades käesolevas kvartalis eelmise aasta sama perioodi langust. Arvestades kasutuse järsku langustrendi, on Euroopa rapsiõlivarud hetkel endiselt küllaltki suured ja aeg näitab, kas eksporditurult on võimalik leida mõningast lisanõudlust. Samas tekitavad selle aasta rekordilised Kanada (geenmuundatud) rapsi impordikogused õlist vabanemise probleeme väljaspool energiasektorit.

ELi rapsiseemne pressimine kvartalis (mln tonni)

 

juuli-sept 16      jaan-märts    okt-dets     apr-juuni    juuli-sept 18      jaan-märts                         okt-dets                   apr-juuni
okt-dets     apr-juuni    juuni-sept 17     jaan-märts    okt-dets     apr-juuni                  juuli-sept 19                        jaan-märts

Euroopa rapsiseemneõli hinnad on sojaõliga võrreldes endiselt suhteliselt kõrged, kuid varusid ilmselt ei turustata agressiivselt tootjatele, kes võtavad vastu pigem täispaake, pidades silmas Euroopa rapsiseemne ja rapsiõli nappe varusid, mis kosuvad perioodil 2020/21. Rapsiõli kasutus võib perioodil oktoobrist septembrini 2019/20 kukkuda EL-28 riikides 0,7 miljoni tonni võrra ning Hiinas 0,5 miljoni tonni võrra.
Väljavaated perioodiks 2020/21: Hilised külmad ja normaalsest tasemest järsult allapoole jääv sademetehulk peamistes tootmispiirkondades on jätnud oma jälje ELi rapsiseemne saagikuse väljavaadetele. Kahjustavad ilmastikuolud on tabanud iseäranis Prantsusmaad, kuid kriitiliselt madalatest niiskusevarudest on tulnud teateid ka Saksamaa mitmest osast, Poolast, Ungarist ja Rumeeniast.

Erinevalt kuu aega tagasi prognoositud taastumisest eeldame nüüd ELi 2020. aasta rapsi­seemnetoodangu langust 0,3 miljoni tonni võrra ehk 16,7 miljoni tonnini, mis on 14 aasta madalaim tase. See tähendab siiski keskmise saagikuse kasvu 2–3%, arvestades talirapsi külvide edasist vähenemist.

Me oleme vähendanud oma hinnangut Prantsusmaa selleaastase rapsiseemnesaagi puhul 0,5 mln tonni võrra kuni 3,6 miljoni tonnini, kasutades värskeimat Agreste piirkonna hinnangut 1,1 mln tonni/ha ja saagikust 3,36 t/ha (vs. 3,14 t/ha 2019. aastal). Siiski võivad osutuda vältimatuks edasised allapoole korrigeerimised, kui teated kasvupinnast loobumise kohta kinnitust leiavad. Pikaajaline kuivus võib samuti pidurdada keskmise saagikuse tõususuunda.

Saagi tingimused on halvenenud ka Saksamaal. Samas on piisav sademetehulk umbes märtsi keskpaigani ja väga vähe haigustesse nakatumist tekitanud Saksamaa rapsikasvatajate seas optimismi, et saagikus läheneb sel aastal tasemele 3,8–4,0 t/ha. Ometi kärbivad hilised öökülmad, kohati miinus 7–8 kraadi Celsiuse järgi, aga ka sealtpeale ebaharilikult kuivad ja soojad tingimused tõenäoliselt keskmise saagikuse sel aastal tasemeni 3,5–3,6 t/ha, piirates Saksamaa rapsiseemne­toodangu tasemeni umbes 3,1 miljonit tonni (vs. 2,8 mln tonni 2019. aastal).

ELi rapsiseemne hinnad määrab lähikuudel üleminek lähikonna rapsiseemneõli langussuunaliselt nõudluselt järgmise hooaja nappidele uue saagi rapsiseemnevarudele. Ka Ukraina rapsi­seemnetoodang osutub tõenäoliselt madalamaks, kui algselt sel aastal oodati, piirates ELi rapsi­seemne pressijate jaoks geneetiliselt muundamata rapsiseemne varusid maailmaturul.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)