log

Rapsiseemnete ja kanoola turu ülevaade

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – Global Oil World – Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Toodangu vähenemise väljavaade toetab Euroopa rapsihindu lühikeses ja keskmises perspektiivis tõenäoliselt suhteliselt hästi. Suurenev muutlikkus ülemaailmsel taimeõli ja õliseemnete (peamiselt sojaubade ja palmiõli) turul võib aga vähemalt ajutiselt ka rapsi hindu survestada. Praegused uue saagi ligikaudu 450–460 eurosed hinnad on viimase kümnendi keskmisest hinnast 50 euro võrra kõrgemad ning loovad Euroopa põllumajandustootjatele suurepärased turuvõimalused.


 

ELi rapsitoodang on Prantsusmaal ja mõnes Ida-Euroopa piirkonnas esinenud hiljutise tugeva pakase tõttu osutunud madalamaks, kui 2021. aastal algselt loodeti. Tärkava rapsi kahjustuste ulatus on veel ebaselge, kuid mõju kahjustatud piirkondade saagikusele tundub olevat vältimatu.
Viimase OIL WORLD hinnangu kohaselt on Prantsuse rapsisaak tänavu vaid 3,05 miljonit tonni, mis on aasta kohta 0,2 miljonit tonni vähem ja see on väikseim saak alates 2001. aastast. Käesoleva aasta saaki piiravaks teguriks peetakse vähesemat talirapsi külvi, kuid oodatav saagikus peaks siiski paranema 6–7%. Seevastu on Saksamaa rapsitootmise väljavaated viimastel nädalatel paranenud. Piisav niiskusevaru peamistes tootmispiirkondades ja vähene haigustega nakatumine on osalt loonud suurepärased kasvutingimused.
Ennustatakse, et EL-27 rapsi kogutoodang kasvab 2021. aastal vaid 0,3 miljoni tonni võrra 16,4 miljoni tonnini, samas kui veebruari lõpuks prognoosime endiselt 0,5 miljoni tonnist kasvu.
ELi rapsivarud jäävad kehvaks ka aastatel 2021/22, arvestades ülekandevarude oodatavat edasist langust 0,8 miljoni tonnini või isegi alla selle (kuni 0,2 miljoni tonnini). Seega ei ole ELi tootmise oodatav taastumine tõenäoliselt piisav praeguse kitsikuse leevendamiseks ning säilib suur impordivajadus ja hindade toetamine  juulis/juunis 2021/22.
Augusti/märtsi 2020/21 rekordilise realiseerimistempo järel vähenevad järgmisel hooajal tõenäoliselt ka Kanada rapsivarud.  Isegi sel kevadel istutatud taimede pindala kasv ei ole Kanada rapsivarude suurendamiseks piisav. Pealegi võib mõne preeria piirkonna kuivus ohustada käesoleva aasta saaki. Praegu ei ole Euroopa pressijatele Kanada kanoola ostmiseks varusid, et seda 2021. aasta juulis/detsembris tarnida ning seetõttu peab EL 2021/22 esimesel poolel importimiseks peamiselt Ukraina ja Austraalia poole pöörduma.
Seega põhjustaks tänavusest ilmastikust tekkinud tootmiskadu Austraalias ELi rapsi hinnatõusu. Ilmaprognoosid ja mulla niiskustasemed soosivad lähinädalatel Austraalia kanoola istutamise olulist kasvu, lubades aasta lõpus pea 4,2–4,3 miljoni tonnist saaki. Eeldame, et Austraalia rapsi import ELi kasvab juulis/juunis 2021/22 veelgi

 

13.04.2021

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)