Rapsiseemnete ja rapsiõli turu-uudised

Teabe valmistas ette ISTA Mielke GmbH – tuntud ka kui Oil World –  Saksamaal Hamburgis asuv ettevõte, mis tegeleb õliseemnete, õlide ja rasvade ning õlikookide üleilmsete analüüside ja prognoosidega. Veebilehel www.oilworld.de on toodud rohkem teavet ettevõtte profiili ja üksikteenuste kohta.

Kodumaiste varude nappus ja vajadus rekordilise rapsi ja kanoola impordi järele mõjutab ELis hooajal 2020/21 märkimisväärselt rapsi hindu. Kuid edasise hinnatõusu ulatuse määrab ELi nõudlus rapsiõli järele lähitulevikus. Väiksemad tootmismahud Ukrainas ja põhimõtteliselt ammendatud Austraalia varasemad saagivarud suurendavad kogu maailma sõltuvust Kanada kanoolast vähemalt 2020. aasta detsembrini. Kuid mittetariifsed kaubandustõkked, täpsemalt endiselt lahendamata Kanada/Hiina kaubanduskonflikt, samuti ELi keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid ja geneetiliselt muundatud toodete vastased nõuded, piiravad eeldatavasti edaspidist rapsi ja kanoola kaubandusvoogude ümberjaotamist.
Kanada saagitingimused on praegu soodsad; prognoosid viitavad sel aastal kanoola tootmise suurenemisele 19,7 miljoni tonnini (kuni 0,8 miljonit tonni). Kuid järsult vähenenud varasemad saagivarud, mida praegu juuli lõpu seisuga oodata on, jätavad Kanada kanoolavarud hooajal 2020/21 põhimõtteliselt samaks. Esialgsed märgid näitavad 2020. aasta lõpuks Austraalia kanoolatootmise olulist taastumist 3,2 miljoni tonnini või rohkemgi (võrreldes 2,46 miljoni tonniga), sillutades teed ekspordi suurenemisele 2021. aasta jaanuarist juunini. Loomulikult tuleb jälgida tähelepanelikult lähikuude ilmastikutingimusi.

 

ELis näitavad esialgsed saagikoristustulemused peamistes tootmisriikides käesoleval aastal varasemate ootustega võrreldes väiksemat rapsisaaki. Prantsusmaal prognoosib Agreste keskmiseks rapsisaagiks praegu vaid 3,03 t/ha, mis on eelmise aasta niigi madalamast tasemest veel 4% vähem ja madalaim tulemus rohkem kui 10 aasta jooksul. See annab märku Prantsusmaa rapsitootmise vähenemisest 3,37 miljoni tonnini 2020. aastal võrreldes eelmise aasta 3,5 tonniga ja hiljutise kõrgeima tulemusega 5,5 miljonit tonni 2014. aastal.
Saagikus on vähenemas ka Ühendkuningriigis, Rumeenias, Bulgaarias ja Austrias. Kuid Saksamaa rapsisaak peaks tänu parematele niiskustingimustele käesoleval aastal suurenema lausa 5%: 3,5 tonnini hektari kohta. ELi keskmine saagikus peaks eelduste kohaselt jääma sellel aastal püsima väärtusele 3,08 t/ha, piirates tootmise 16,5 miljoni tonniga (aastas 0,5–0,6 miljonit tonni vähem), arvestades talvise rapsikülvi edasist vähenemist.
Rapsivarude nappusele ELis lisandub ka Ukraina tootmise eeldatav vähenemine. Juulis ja augustis on Saksamaale ja teistesse Euroopa riikidesse jõudva Ukraina rapsi kogused ebatavaliselt väikesed.
Ennustame ELis Austraalia kanoola impordi tõusmist juunis/juulis 2020/21 kolme aasta kõrgeimale tasemele – 1,7 miljoni tonnini; peaaegu kõik see sattus hooaja teise poolde. Vastukaaluks eeldatakse 0,4–0,5 miljoni tonni suurust langust Ukrainast saabuvas koguses, mis nõuab järgmise 12 kuu jooksul rekordilisi Kanada kanoola koguseid (1,8–1,9 miljonit tonni). Siiski on mitmesuguseid tegureid, mis võivad ELi impordi Kanadast meie prognoosidest väiksemaks muuta, muu hulgas Kanada/Hiina kaubanduslepe ja seadusemuudatused Prantsusmaal.

14.07.2020

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)