We know rapeseed.


PRAKTIKA-JA PARTNERLUSPÕHINE

RAPOOL pakub kõigis riikides, kus ettevõtte tooteid müüakse, talunikule põhjalikku nõustamist. See hõlmab lisaks laiapõhjalisele ja pädevale praktikapõhisele kohapealsele nõustamisele
ka teavitamist põllupäevadel ja erialaüritustel.
RAPOOL seisab põllumehe kõrval partnerina.

KOGU SEEMNEVILJATOOTMINE ÜHEST KOHAST

RAPOOL pakub kõiki teenuseid: uurimine, kasvatamine, seemnevilja tootmine, puhtimistehnoloogia ja müük. RAPOOL pakub 100% idanevusega kvaliteetrapsi, optimaalset puhtimist ja kiiret tarnimist. Valmistatud Saksamaal.

SUURIM RAPSIKASVATUSVÕRK EUROOPAS

Partnerettevõtete erinevad kasvatusprogrammid pakuvad võrreldamatut ja ainulaadset geneetilist mitmekesisust. RAPOOLil on Euroopa suurim rapsikasvatusvõrgustik. Rohkem kui 180 asukohas ja 100 000 põldkatselapil kontrollitakse ja optimeeritakse sortide omadusi ja kasvatussobivust.

HÜBRIIDSORDID MAKSIMAALSE VÕIMEKUSEGA

RAPOOL pakub laia valikut heakskiidetud ja põhjalikult kontrollitud sorte kõigi kasvukohtade jaoks. Täna tagavad RAPOOLi moodsad hübriidsordid suure saagikuse nii teraviljalt kui ka rapsile. Esmalt seemneviljana turule toodud RAPOOLi hübriidsordid annavad tänapäeval vastuse praegustele kasvatusnõuetele, nagu mullatöötlemise, väetamise ja taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine, saagikoristus- ja külviaja paindlikkus ning üha äärmuslikumad ilmastikutingimused.

MÕISTAB RAPSI JUBA 120 AASTAT

RAPOOLil on rapsiga pikim ja suurim kogemus. RAPOOLi sordid on rapsikasvatust oluliselt muutnud ja edendanud. Tänu RAPOOLile on rapsikasvatus saanud majanduslikult tasuvamaks tegevusalaks, mis samal ajal ei ohusta keskkonda.