MENTHAL    

 • Nuutrikindlus kombinatsioonis väga kõrge saagikusega
 • Hiline valmimine
 • Taimed on keskmisest kõrgemad
 • Väga hea lamandumiskindlus, kõdrad ei varies

Kuidas vältida nuutrit?

 • Umbrohtude ja varise tõrje
 • Viljavaheldus – kasvata suvirapsi samas kasvukohas iga 4 aasta tagant või veel harvem
 • Väldi varajast külvi
 • Kui nuuter on samas kasvukohas leitud, siis kasvata nuutrikindlat sorti
 • Happelistel muldadel tõsta mulla pHd muldade lupjamisega
 • Seisev vesi põldudel –  tee maaparandust
 • Väldi nuutri levikut masinatega ühelt põllult teisele sõitmisel – puhasta tehnikat
  

Saagi Potentsiaal

Saagikus
Madal         Kõrge
Õli sisaldus
Madal         Kõrge
 

Saagi Stabiilsus

Külmakindlus
Madal         Kõrge
 

Mulla lõimise sobivus

Kerge lõimis
Madal         Kõrge
Raske lõimis
Madal         Kõrge
  

Tehnoloogilised iseärasused

 
Külvi aeg
Varajane     ø     Hiline
Õitsemise algus
Varajane     ø     Hiline
Küpsus
Varajane     ø     Hiline