CLICK CL    

  • Keskvalmiv kuni hiline
  • Väga kõrge saagipotentsiaal
  • Väga kõrge õlisisaldus
  • Taimede kõrgus: keskmine kuni kõrge
  

Saagi Potentsiaal

Saagikus
Madal         Kõrge
Õli sisaldus
Madal         Kõrge
 

Saagi Stabiilsus

Külmakindlus
Madal         Kõrge
 

Mulla lõimise sobivus

  

Tehnoloogilised iseärasused

 
Külvi aeg
Varajane     ø     Hiline
Õitsemise algus
Varajane     ø     Hiline
Küpsus
Varajane     ø     Hiline