ANDROID  Uus  

  • Keskmine kuni hiline õitsemine ja valmimine;
  • Hea (väga hea) talvekindlus;
  • Android saab eriti hästi hakkama põhja- ja idapoolsetes rasketes talvitumistingimustes;
  • Väga hea haiguskindlus, resistentsus mustmädanikule (fomoosile) tänu RLM7 geenile;
  • Kiire talvitumiseelne areng sügisel loob head tingimused stabiilseks saagiks erinevates tingimustes kevadel ja suvel;
  • Sobib hiliseks külviks ja minimeeritud harimisel.
  

Saagi Potentsiaal

Saagikus
Madal         Kõrge
Õli sisaldus
Madal         Kõrge
 

Saagi Stabiilsus

Külmakindlus
Madal         Kõrge
Lamandumiskindlus
Madal         Kõrge
 

Mulla lõimise sobivus

     

Tehnoloogilised iseärasused