PHOENIX CL    

  • Kuulub keskvalmivate sortide gruppi
  • Kõrge ja stabiilne saagikus
  • Väga hea talvekindlus ja kohanemisvõime erinevate kasvutingimustega
  • Sobib nii minimeeritud kui ka künniga mullaharimine
  • Hea talvitumiseelne areng, sobib optimaalne ja hilisem külviaeg
  • Taimed taastuvad talvitamisjärgselt väga hästi, kiire areng kevadel
  

Saagi Potentsiaal

Saagikus
Madal         Kõrge
Õli sisaldus
Madal         Kõrge
 

Saagi Stabiilsus

Külmakindlus
Madal         Kõrge
Lamandumiskindlus
Madal         Kõrge
 

Mulla lõimise sobivus

Kerge lõimis
Madal         Kõrge
Raske lõimis
Madal         Kõrge
     

Tehnoloogilised iseärasused

 
Külvi aeg
Varajane     ø     Hiline
Kasvuregulaatori kasutamine sügisperioodil
Vähene vajadus     ø     Kasvav
Fungitsiidi kasutamine sügisperioodil
Vähene vajadus     ø     Kasvav
Kasvuregulaatori kasutamine kevadel
Vähene vajadus     ø     Kasvav
Fungitsiidide kasutamine kevadel
Vähene vajadus     ø     Kasvav
Valmimine aeg
Varajane     ø     Hiline
Taimede kõrgus
Madal     ø     Kõrge