Prantsusmaa

Prantsusmaa

Prantsuse rapsikütuse katsed Europorte Euro400 veduritega

EUROPORTE ja Saipol sõlmisid lepingu, et katsetada täielikult Prantsuse rapsist saadud B100 tüüpi kütust Oleo100 kaubanduslikus kasutuses olevate veduritega. Kolmekuuline katseperiood algab 6. juulil, mil Stadleri Euro4000 vedurid veavad kaubaronge. Katse eesmärk on asendada osa Europorte'i mitteelektrifitseeritud liinidel kasutatavast maanteevälisest diiselkütusest (GNR) Oleo100 kütusega. Põllult raudteele taastuvkütus peaks vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 60% võrra. Europorte sõnul säästab vedur eksperimentaalsel teekonnal, mille pikkus on hinnanguliselt 1500 km nädalas, iganädalaselt 35 tonni CO2.

Allikas: https://www.railjournal.com/locomotives/french-rapeseed-fuel-trials-for-europorte-euro400-locomotives/, 29.06.2021
Kanada

Kanada

Põuaseire Alberta (AB), Saskatchewani (SK) ja Manitoba (MB) piirkondade preeriates

Märkimisväärne sademete kogus maikuu jooksul leevendas põuaolusid preeriates, kuid teised piirkonnad jäid väga kuivaks. Sademed parandasid lühiajaliselt mulla niiskustingimusi. Pikaajalised mõjud, sealhulgas 2020. aasta vegetatsioonihooaja kehv veega varustatus, mõjutasid jätkuvalt põuda SK põllumajanduspiirkondades. Mõnes piirkonnas registreeriti üle 100 aasta teine kõige kuivem mai. Erakordselt madala sademete hulk võrreldes põllumajandusaasta ajalooliste andmetega põhjustas USA ja Manitoba piiri lähedal tõsise põua. 85% AB põllumajandusmaastikust liigitati kuivaks/ põuaseks, 96% SK põllumajandusmaastikust liigitati kuivaks/ põuaseks ja peaaegu 100% MB põllumajandusmaastikust liigitati ebatavaliselt kuivaks/ mõõdukalt – erakordselt põuaseks.

Allikas: https://www.agr.gc.ca/atlas/maps_cartes/canadianDroughtMonitor/monthlyAssessments/en/2021/cdm_2105_mn_en.pdf, 29.06.2021
Austraalia

Austraalia

Austraalia rapsi import Saksamaale kasvab järsult

Austraalia rapsi import on Saksamaa turul viimasel ajal kasvanud, Kanada tarned on alates jaanuarist aga vähenenud. Kuigi Saksamaa 2020. aasta rapsisaak oli mullusest suurem, jäi see siiski alla keskmise. See tähendas, et 2020/2021 turustusaastal oli taas vaja suurel hulgal rapsi importida. Hooaja esimesel poolel olid olulised rapsi tarnijad Kanada, Ukraina ja Balti riigid.
Käesoleva aasta esimeses kvartalis panustasid suurte kogustega Kanada ja Ukraina. Ukraina tarnis Saksamaale rohkem rapsi – 169 000 tonni – kui eelmise aasta samal perioodil, Kanada tarned aga vähenesid peaaegu neljandiku võrra ehk 87 000 tonnini.
Käesoleval hooajal jaanuarist märtsini sai Saksamaa umbes 335 000 tonni Austraalia rapsi. See tähendab rohkem kui 150%-list kasvu võrreldes eelmise aasta perioodiga.

Allikas: https://biofuels-news.com/news/australian-rapeseed-imports-to-germany-soar/, 29.06.2021
Taani

Taani

Teadlased soovivad muuta rapsiseemne valgud söödast toiduks

Uus uurimusprojekt SEEDFOOD püüab luua uusi põhiteadmisi, mis lubaksid tulevikus valke toiduna kasutada. Projekt loodi Novo Nordisk Foundation Challenge Programme'ist saadud 56 miljoni Taani krooni (~ 7,5 miljonit eurot) suuruse toetusega ja seda juhib Kopenhaageni Ülikooli toiduaineteaduse osakond. Tänapäeval kasutatakse rapsiseemneid peamiselt rapsiõli saamiseks ning jääkainet valku kasutatakse tavalisel loomasöödana. Tähelepanu keskmes on see, et õli oleks võimalikult heas seisukorras ning see hõlmab sageli kõrgel temperatuuril protsesse, mis kahjustavad valku. Eesmärk on töötada välja õrnatoimelised meetodid, mis valku ei kahjustaks. Projekt algab 1. jaanuaril 2022 ja kestab kuus aastat.

Allikas: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/uoc--rwt_1060721.php, 29.06.2021
Saksamaa

Saksamaa

Selge suund suuremale kliimakaitsele liikluses – UFOP tervitab kasvuhoonegaaside kvoodi edasise arendamise otsust

Saksamaa Bundestag otsustas suurendada kütuste kasvuhoonegaaside (KHG) vähendamise kohustust. Seadus näeb 2022. aastal ette stabiilset tõusu praeguselt 6%-lt 7%-ni ja 2030. aastal 25%-ni. UFOP on korduvalt nõudnud ambitsioonikamat kasvuhoonegaaside kvootide reguleerimist. Eesmärk oli aidata kohalikul põllumajandusel ja biokütusetööstusel keskpikas perspektiivis usaldusväärsemalt planeerida ja samal ajal võimaldada tehnoloogiale avatud lähenemisviisi abil turule tuua uusi võimalusi, nagu jääkidest toodetud biokütused, sünteetilised kütused ja vesinik. Kliimakaitse aeg on otsa saamas – seetõttu keskendutakse kvoodi suurendamisel sõidukite kütusepaakidele, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Seadusandlik resolutsioon annab seega signaali ka raskeveokite suurema lisandite sisaldusega biodiislikütuse ja sõiduautode bioetanooli heakskiitmiseks.

Allikas: https://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/bundestag-macht-weg-frei-fuer-mehr-klimaschutz-im-verkehr/, 29.06.2021

Rapsi saak langeb eelduste kohaselt 20 aasta madalaimale tasemele

Prantsusmaal langeb rapsi tootmine 20 aasta jooksul tõenäoliselt esimest korda (napilt) alla 3 miljoni tonni. See tähendaks täiendavat 9%-list vähenemist võrreldes 2020/2021 aastaga ja lausa 32%-list vähenemist võrreldes viie aasta keskmisega. Ülemaailmse rapsituru olukord on pingeline – eelmine hooaeg lõppes puudujäägiga. Lõpuks oleks abiks olnud ka kaks väga kehva ELi saaki. Põhjuseks oli külvipindala märkimisväärne vähenemine, ühe olulise pestitsiidirühma keelustamine ning ilmastik (nt erakordselt kuiv 2020. aasta hilissuvi).

Allikas: https://www.godmode-trader.de/artikel/raps-frankreichs-ernte-auf-20-jahrestief-erwartet,9505388, 29.06.2021
Šveits

Šveits

Üle 60% Šveitsi valijatest lükkas tagasi kaks algatust, mille eesmärk oli keelata sünteetiliste pestitsiidide kasutamine riigis

Pestitsiidivastane algatus tegi ettepaneku keelata kümne aasta jooksul täielikult sünteetiliste toodete kasutamise põllumajanduses, nii era- kui ärilistel eesmärkidel. Samuti sooviti peatada selliste toodete abil toodetud import. „Joogivee“ algatusega taheti piirata valitsuse toetuste maksmist (ligikaudu 3 miljardit Šveitsi franki aastas) põllumajandustootjatele, kes ei kasuta pestitsiidi ja profülaktilisi antibiootikume. Lisaks sooviti vähendada loomasööda importi. Pärast mitu kuud kestnud tulist kampaaniat öeldi pühapäeval kindel „ei“ ettepanekutele, mis oleks teinud Šveitsist mahepõllumajanduse teerajaja, olles Euroopas esimene riik, kes keelab sellised tooted nagu kunstlikud umbrohutõrjevahendid ja fungitsiidid.

Allikas: https://www.swissinfo.ch/eng/politics/pesticide-free-farming--can-the-vision-seduce-swiss-voters-/46691640, 29.06.2021