log
Kanada

Kanada

Vähene pakkumine suurendab 2021. aastal pindala

Vaatamata kasvavale pindalale 2021. aastal jääb kanoola pakkumine suure rahvusvahelise nõudluse tõttu väheseks. Ottawa põllumajandusministeeriumi turuekspertide esimestele prognoosidele põhinedes peaks saak kasvama 8,7 miljonit hektarit (+ 3% võrreldes 2020. aastaga). Toodangule järgneb 6% kasv kuni 19,9 miljonit tonni, 2018. ja 2019. aasta rekordite järel mahult kolmas toodang. Samal ajal kui nimetatud perioodi suur tootlikkus toob kaasa piiratud toormehinnad (326 €/t), on maailmaturu intensiivse nõudluse tõttu turukeskkond muutunud. Selle tagajärjel on jooksva turustusaasta keskmine hind on umbes 408 €/t. Praegust uuel tasemel eksporti, mis on ligi 11 miljonit tonni (+ 7% võrreldes eelmise aastaga), teostavad peamiselt Hiina ja Euroopa Liit. Ajalooliselt vähese varu tõttu, mis on 2021. aasta keskpaigaks vaid 1,2 miljonit, on järgmisel aastal jätkuvalt oodata piiratud eksporti.

Allikas: https://www.agrarzeitung.de/markt/markt-news/marktausblick-2021-canola-am-weltmarkt-begehrt-94490, 10.02.2021
Ukraina

Ukraina

Kas Ukraina kaotab ELi importija juhtpositsiooni?

Ukraina rapsi tootmine on pärast paari kasumlikku aastat sattumas uutesse raskustesse. Külvatud rapsiseemnete pindala järsu languse ja ka suurte tootmisriskide tõttu võib Ukraina 2021–2022 turustusaastal oma positsiooni suurima rapsiseemne eksportijana ELi  isegi kaotada. 2021. aasta lõikuseks oli külvatud vaid 880.000 hektarit rapsiseemet (-27% võrreldes eelmise aastaga). Pindala vähenemise peamisteks põhjusteks olid ebasoodsad ilmastikutingimused ja 2020. aasta madal saagikus. Rapsihinnad ei järginud eriti ülemaailmset hinnarallit: kui rapsi hind kasvab novembri lõpuni vaid 6%, kallineb nisu samal perioodil 37%. Võttes arvesse praegust muret põldude kvaliteedi pärast, ulatub hinnanguline toodang kõigest 1,7 miljonist tonnist kuni 2,1 miljoni tonnini. See tähendab, et 2021/2022 peaks Ukraina eksport taas langema, mis omakorda survestab Euroopa rapsiseemne turgu, kuna tavaliselt täidab Ukraina Euroopa impordinõudlusest poole.

Allikas: https://www.argusmedia.com/en/news/2164004-ukraine-to-lose-lead-on-eu-rapeseed-import-market, 10.02.2021
Ühendkuningriigid

Ühendkuningriigid

Kas kliimamuutustest tingituna on rapsil uus õitsemisaeg?

Kliimamuutuste ja temperatuuri tõusu tõttu viimase 30 aasta jooksul algab rapsi õitseaeg 10 päeva varem. Samal ajal on märgata õitsemise ajal pakase tõttu suurenevat hilise külmumise ja külmakahjustuste ohtu. John Innes'i keskuse ning Aberystwythi Ülikooli bioloogia-, keskkonna- ja maateaduste instituudi (IBERS) teadlased on lähemalt uurinud molekulaarseid mehhanisme, mis võimaldavad põllukultuuride õitsemise soodsate tingimustega ühildada. Koostöös läbi viidud uuring rõhutab, et õitsemine põhineb mitme geeni dünaamikal. Selle dünaamika üksikasjalikum mõistmine võimaldab teadlastel arendada põllukultuure, mis kasvavad konkreetsetes keskkondades paremini.

Allikas: https://www.jic.ac.uk/news/oilseed-rape-research-challenges-previous-thinking-on-flowering-time/, 10.02.2021
Ühendkuningriigid

Ühendkuningriigid

Kevadine rapsiseeme – uus ahvatlev võimalus külvikordade jaoks 2021. aastal

Maailmaturul toimunud taimeõli hinnarallile tuginedes saavutas ka raps viimastel nädalatel ELi mitmeaastase rekordi ning prognoosid 2021. aasta saagikoristuseks kinnitavad taas jõulisi väljavaateid. See lööb traditsioonilise külvikorra uppi, sest pakub kevadise rapsi näol uut potentsiaalset kandidaati teravilja tihedaks külvikorraks. Sarah Hawthorne (DSV aretaja) rõhutab saagi toitmise erinevusi, kuna „kevadel külvatud raps saab rohkem kasu looduslikust lämmastiku liikuvusest mullas, sest kõige suurem nõudlus on hooaja hilisemas etapis, kui muld on soojem ja aktiivsem”. Juba 1970. aastate algusest aretasid RAPOOLi aretajad uusi põllukultuuride sorte nagu laiahaardelise biootilise ja abiootilise stressitaluvusega MENTHAL, mis oli esimene kevadkülvi jaoks mõeldud nuutrikindel hübriid Euroopas.

Allikas: https://www.thescottishfarmer.co.uk/arable/19045582.dsv-says-time-take-fresh-look-spring-osr/, 10.02.2021
Poola

Poola

Uued sordid suure tootevaliku jaoks aastatel 2021/22

RAPOOL Polska tutvustas viimasel uute sortide registreerimiskoosolekul kolme uue hübriidi toomist Poola turule aastatel 2021/2022. Poola rapsikasvatajate jaoks lisanduvad METROPOL, DESPERADO ja CONDOR kõrge saagikusega sortide laia valikusse. Kõik 3 hübriidi on resistentsed ka naeri kollase viiruse suhtes (TuYV), mida Poolas suure saagipotentsiaali jaoks aina rohkem nõutakse. Lisaks on DESPERADO ja CONDOR sortidel RLM7 resistentsus ja tugev taimetervis. Kuna viimastel aastatel muutub saagi stabiilsus aina olulisemaks, pakub tänu DESPERADO kõtrade purunemiskindlusele tõhusamat saagikaitset.

Allikas: Poola, RAPOOL Polska, jaanuar 2021, 10.02.2021
Ungari

Ungari

Raps on surve all, kuid jääb siiski Ungari parimaks õlikultuuriks

Ungari Põllumajandusökonoomika Instituudi Mittetulundusühingu OÜ (AKI) aastased tasuvusnäitajad (AKI) toovad väga hästi esile põldudel esinevad tootmistingimuste raskused. Ehkki madalama saagikuse tõttu aastatel 2018/2019 huvi rapsi vastu natuke vähenes, on see võrreldes nisu, maisi, päevalille ja sojaga siiski väga atraktiivne. Analüüsitud ajavahemikul 2015 – 2019 on rapsi keskmine tulu hooaja kohta 208 €/ha (ilma toetusteta), mis annab rapsile maisi (228 €/ha) järel teise koha. Võrreldes päevalillega on rapsi tulu hektari kohta 47 € võrra suurem, mis rõhutab taas rapsi kui kõige väärtuslikuma õlikultuuri positsiooni.

Allikas: Hungary, Institute of Agricultural Economics Nonprofit Ltd. (AKI), January 2021, 10.02.2021